Spine MT 3D

  • Bilgisayar sistemli bel ve boyun bölgesi için dekompresyon cihazı
  • Sadece bel bölgesi için veya iki bölge için de seçilebilir kombine cihaz
  • Kolay hasta bağlama ve tedaviye hazırlama
  • Sırt ve boyun ağrıları için etkili çözüm
  • Sistemle bütünleşik bilgisayar sistemi
  • Ameliyatsız, non-invaziv sırt ve boyun tedavisi
  • Daha rahat hasta bağlamak için dikey pozisyona gelebilen yatak