CTT Centaur

  • Bilgisayar destekli sırt ve karın kaslarını çalıştıran ilk cihaz
  • 3 boyutlu çalışma özelliği
  • Lumbar omurga bölegesindeki nöromusküler dengesizlik ve bozuklukları tespit etme
  • İstenen kas bölgesine göre çalışma yapabilme
  • Nöromusküler egzersiz
  • Fonksiyonel egzersiz
  • Kardiyopulmoner egzersiz
  • İzokinetik egzersiz